archive ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника за доделу помоћи за економско оснаживање интерно расељених лица, кроз доделу доходовних активности

На основу члана 4. Уговора о сарадњи на реализацији помоћи интерно расељеним лицима кроз доделу доходовних активности, закљученог између Комесаријата за избеглице и миграције и општине Врбас  (у даљем тексту: Општина), заведеног код Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат), под бројем 9-9/624 од 24.05.2018.године , а код Општине  под бројем 06-3-500/2018-II/02 од 22.05.2018. године Комисија  за избор  корисника  за средства за економско оснаживање интерно расељених лица ( у даљем тексту: Комисија), дана 14.03.2019. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор корисника за доделу помоћи за економско оснаживање интерно расељених лица,

кроз доделу доходовних активности

 

 1. Предмет јавног позива

           Предмет јавног позива је стварање и побољшање економског статуса  интерно расељених породица , кроз набавку доделу доходовних активности  и то за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области (у даљем тексту: Помоћ), поступак и начин рада Комисије.

Помоћ може бити додељена интерно расељеним лицима, који имају боравиште /пребивалиште на територији Општине, а неопходна им је помоћ за економско оснаживање, и то за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовне активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области и којe испуњавају прописане услове и мерила за избор корисника (у даљем тексту: Корисник).

Помоћ се додељује као једнократна и бесповратна и одобрава се у роби и материјалу за економско оснаживање интерно расељених лица, кроз доходовне активности у максималном износу до РСД 200.000,00 (словима: двестотинехиљададинара), по породичном домаћинству Корисника.

УСЛОВИ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА

Подносилац пријаве на јавни позив за доделу Помоћи (у даљем тексту: Подносилац пријаве) и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:

 1. да је Подносилац пријаве евидентиран као интерно расељено лице/има легитимацију интерно расељеног лица
 2. да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства имају боравиште/пребивалиште на територији Општине;
 3. 3.да нису укључени у неки други програм/пројекат стамбеног збрињавања или економског оснаживања кроз доходовне активности, у текућој години;
 4. 4.да нису корисници помоћи у пројектима економског оснаживања више од три пута (укључујући и овај јавни позив);
 5. 5.уколико су били корисници помоћи у економском оснаживању да су исту наменски користили;
 6. 6.да имају радно способне чланове домаћинства и потребно знање и вештину за покретање, развој и унапређење доходовне активности на коју се односи Помоћ;
 7. 7.да је активност за коју је помоћ тражена од значаја за егзистенцију породице;
 8. 8.да има предуслове за обављање делатности за коју тражи Помоћ:
 • За пољоприведну делатност и сточарство да је власник или закупац земљишта и/или помоћних објеката;
 • За занатску или услужну делатност да је власник или закупац простора у коме ће обављати делатност и
 • За друге делатности у складу са делатношћу наведеној у пријави.

 

МЕРИЛА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА

 Ред првенства за избор Корисника утврђује се на основу броја бодова које Корисник као Подносилац пријаве оствари, а према следећим мерилима:

1)   Да активност за коју је Помоћ тражена доприноси побољшању услова живота породичног домаћинства Корисника  - 10 бодова

2) 

Да је Корисник прошао обуку за израду пословних планова или обуку Националне службе за запошљавање

- 10 бодова

3)

Да има претходно искуство у обављању активности

- 10 бодова

4)

Да поседује знање и вештине за обављање активности

- 10 бодова

5)

Да има регистровану делатност

- 20 бодова

6)

Да покреће активност – Помоћ користи први пут

- 20 бодова

 

Да је корисник Помоћи – други пут

- 10 бодова

 

Да је корисник Помоћи – трећи пут

-  5 бодова

7) 

Једнородитељско домаћинство/породица са дететом/децом до 18 година и /или студентом до 26 година

- 10 бодова

8)

Жена носилац домаћинства

- 10 бодова


Ако два или више подносилаца пријаве имају исти број бодова, предност ће имати Подносилац пријаве који:

 1. је члан породице са више генерација са једним или више чланова преко 60 година;
 2. је члан породице са двоје или више деце испод 18 година, породице са трудницама или са дететом/децом до 5 година, без редовних месечних прихода, или са недовољним месечним приходима (до 50% просечне нето плате на нивоу Општине по члану домаћинства);
 3. има болесног члана/чланове домаћинства/чланови домаћинства са посебним потребама;
 4. је жртва сексуалног/породичног насиља;
 5. је члан породице погинулих, несталих и киднапованих лица;
 6. до сада није био корисник Помоћи у економском оснаживању кроз доходовне активности.

IV

Комисија ће разматрати само благовремено поднете и потпуне пријаве.

Образац пријаве и обједињене изјаве, као и све додатне информације, могу се добити у Општинској управи, Маршала Тита бр. 89, Врбас, канцеларија бр.6.

Оглас је отворен од 14. марта 2019. године до 29.марта 2019. године     

Заинтересована лица подносе пријаве на јавни позив са потребним доказима Комисији за избор корисника Општине Врбас најкасније у року од 15 дана од дана јавног оглашавања.

 

Документација се доставља на писарницу шалтер бр.3. Општине Врбас или путем поште на адресу: Општина Врбас, 21460 Врбас, ул. Маршала Тита бр. 89, са напоменом:

Jавни позив за расељене са Косоваекономско оснаживање

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ВРБАС
Комисија за избор корисника за доделу средстава намењених економском оснаживању интерно расељених лица, кроз доходовне активности
Број: 06-3-407/2/2019-II/02
У Врбасу,14.03.2019. године

 

КУЛТУРА

Вече руске културе у Гимназији

12. мар 2019. КУЛТУРА

Вече руске културе у Гимназији

У Гимназији "Жарко Зрењанин" одржано је Вече руске култур...

Нови конкурс НБ "Данило Киш"

11. мар 2019. КУЛТУРА

Нови конкурс НБ "Данило Киш"

Као и претходних година а на темељу богатог искуства и ус...

Представљен роман "Помор и страх" Вулета Журића

07. мар 2019. КУЛТУРА

Представљен роман "Помор и страх" Вулета Журића

У Народној библиотеци "Данило Киш" одржана је промоција р...

НБ "Данило Киш" објавила песме Милоша Јанковића

28. феб 2019. КУЛТУРА

НБ "Данило Киш" објавила песме Милоша Јанковића

У издању Народне библиотеке "Данило Киш" изашла је из шта...

"Белешке" Дејана Крстића у Ликовној галерији

26. феб 2019. КУЛТУРА

"Белешке" Дејана Крстића у Ликовној галерији

У среду 27. фебруара, у Ликовној галерији Културног центр...