Јавна расправа о Нацрту Статута општине Врбас од 04.11-13.11. 2017. године