folder0 УЧЕНИЧКИ И СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД

документ Обрасци и списак документације за оверу и конкурс за смештај у домове 2017/2018
документ Образац 1: Изјава - ђачки/студентски домови
pdf Конкурс за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану ученика за школску 2016/2017. годину
pdf Конкурс за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената за школску 2016/2017. годину
документ Инструкције за прибављање документације - за ђачки дом и за студентски дом
документ Конкурс за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената за школску 2015/2016.
документ Конкурс за пријем ученика средњих школа у РС у установе за смештај и исхрану ученика за школску 2015/2016.